1. TARAFLAR

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında ve aşağıda belirtilen tüm hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)
B.‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

ÜNVAN: MEDYAKUL - Medyakul.com

İşbu "müşteri sözleşmesini" ve tüm bu metni kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen tüm ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini sözleşmedeki tüm bilgilerle birlikte peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mal veya hizmetleri ifade eder.

3. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVAN: MEDYAKUL | Telefon: +90 534 547 7150 | Eposta: info@medyakul.com

4. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad soyad:
Telefon:
Adres:
E-posta/kullanıcı adı:

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
E-posta/kullanıcı adı:

6. SÖZLEŞME KONUSU, ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

İşbu sözleşme ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

6.1. Mal, ürün/ürünler veya hizmetlerin temel özelliklerini (türü, oranı, marka/modeli, garanti süresi, adedi vs.) SATICI’ya ait internet sitesinde kategori, blog ve paket sayfası gibi bölümlerde yayınlanmaktadır, SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz, bu hizmetler kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır, ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir, süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve detaylar aşağıda gösterilmiştir.

Ürün adı:
Özellikleri:
Sipariş tarihi:
Fatura adresi:
Teslimat şekli:
KDV Dahil satış tutarı:

6.4. Dijital ürünlerde ürün sevkiyatı yoktur, dijital ürünler online teslimat ile, fiziki ürünler kargo yolu ile teslim edilir.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Hizmet alınan hesap veya gönderilen link kesinlikle herkese açık olmalı, gizli olmamalıdır, gizli hesaplara gönderim yapılamaz ve bakiye sistem tarafından otomatik harcanabilir.

7.2. ALICI siparişinin tamamlandığını; ama gönderilmediğini veya hizmet alamadığını iddia ediyorsa, SATICI'ya profilin verilerini/analizlerini göndermek ve bu iddiasını göstermek zorundadır.

7.3. Aksi belirtilmedikçe kaybedilen, silinen, güncellemeden etkilenen veya düşen takipçilerin telafisi ve iadesi yoktur, yalnızca garantili paketlerde belirtilen gün kadar telafi hizmeti mevcuttur, garantili olduğu belirtilmeyen hizmetler 1 dakika içerisinde de düşebilir 1 ay içerisinde de, yalnızca garantili paketlerde kalıcılık teminatı garanti süresince vardır.

7.4 Hizmet fiyatları önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, hizmet iptal ve iade koşulları sabit kalır, SATICI sizden asla şifrenizi veya hesabınıza erişim bilgilerinizi istemez, instagram, facebook, twitter veya tiktok vb. sunduğu herhangi bir hizmet için, işlem yapılan hesabın askıya alınması/kapatılması gibi olası durumlarda SATICI mesuliyet kabul etmez, burada ilgili platformların kurallarına uygunluk ve erişim kontrolü tamamen ALICI'ya aittir, SATICI'nın profil içerisine erişim yetkisi bulunmamaktadır.

7.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder, ALICI’nın ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Satın alınan hizmetlerde SATICI teslimat süresini garanti etmez, paketlerde ve işbu sözleşme içerisinde belirtilen süreler ortalama teslimat sürelerine en yakın tahminlerdir, alınan dijital hizmetler sadece "görünüm" artırmaya yardımcı olmak için kullanılır, SATICI alınan takipçiler, aboneler vb. hizmetler için (etkileşim, beğeni, izlenme, yorum ve türk, erkek/kadın vs.) garantisi vermez, özellik ve nitelikler ağırlıklı oranlardır data ve seçilen pakete göre değişmektedir, SATICI sadece ödeme yapılarak alınan miktarı ve teslimatını garanti eder.

7.7. ALICI Dijital hizmet satın aldığında, seçilen paket ve teslimat biçimine göre; belirttiği hesap veya bağlantılara online teslimat biçiminde hizmeti gönderilir ve gönderildikten sonra sipariş tamamlanmış olur, teslimatı yapılan ve tamamlanan siparişlerin geri alınması ve iptali mümkün değildir, dijital hizmet içerikleri tek kullanımlıktır ve teslim edildikten sonra iptal edilemez ve geri alınamaz, teslimat süreleri ve paket özellikleri seçilen pakete göre değişiklik gösterebilir.

7.8. ALICI Link veya kullanıcı adını mutlaka doğru girmelidir, api sistemi otomatiktir bu sebeple yanlış bir hesap veya link girilirse alınan ürün oraya gidecektir ve bakiye otomatik harcanacaktır, bu sebeple ALICI tüm bilgileri doğru ve kontrol ederek gireceğini beyan eder.

7.9 ALICI Sipariş vermeden önce paket/hizmet özelliklerini site içerisindeki ilgili blog/sayfa açıklamaları kısmından incelemesi gerekmektedir, hangi paketi aldı ise o paketin özellikleri, düşüş miktarı ve kalitesi site içerisindeki makaleler ve kategorilerin içerisinde açıkça yazmaktadır. ALICI sipariş vererek buradaki bilgileri bilerek ve kabul ederek sipariş vereceğini kabul eder.

7.10. ALICI Sipariş verdikten sonra işlem süresince; kullanıcı adı değiştirme, linki değiştirme, hesabı gizleme, bilgi değiştirme gibi işlemler yapmamalıdır, bu durumda sipariş yanlış bir yere gidebilir, bakiye api sisteminde otomatik harcanabilir veya işlem iptale düşebilir.

7.11. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.12. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, müşteri talebine göre toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.13. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise iletişim bilgilerini doğru girdiği taktirde; durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2-3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.14. SATICININ, ALICI tarafından sipariş formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

7.15 ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.16. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.17. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden sipariş oluştururken, verdiği tüm kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.18. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, ahlak kurallarına aykırı ve yasa dışı hesaplar için sipariş oluşturmamayı baştan kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.19. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz ve ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.20. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir, bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişileri desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.21. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır., ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.22. Kullanmakta olduğunuz bu web sitesi üzerinden elektronik ortamda bir ürün sipariş verdiğiniz takdirde, site içerisinde yer alan iade politikası, hizmet şartları, gizlilik politikası ve mesafeli satış sözleşmesi sayfalarını kabul etmiş sayılırsınız.

8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin "mal satışına ilişkin olması" durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla cayma hakkını kullanabilir, hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde olması şarttır. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür, cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Fiziksel ürünler kişiye özel baskı ve tasarım biçiminde üretildiği için "kişiselleştirilmiş ürünler ve özelleştirme yapılan ürünler" kategorisine girmektedir, bu tür ürünlerin iadesi sağlanamamaktadır.

ALICI'nın internet sitesi üzerinden alınan ürünler hizmet ürünleri veya sipariş üzerine kişiselleştirilmiş baskı ürünleridir, bu ürünlerin iptali ve cayma hakkı mümkün değildir, ürünler siparişe özel oluşturulup tek kullanımlık ürünlerdir, geri alınamaz ve sonradan farklı bir müşteriye satılamazlar, bu ürünlerin iptali ve cayma hakkı bulunmamaktadır, ALICI bu bilgileri okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. HİZMET İPTAL VE İADE KOŞULLARI

10.1. Dijital ürünlerde sipariş verilip ödeme yapıldığı andan itibaren dijital ürünlerde ortalama teslimat süresi 0-24 saat arasındadır, özetle siparişiniz hesabınıza 1 dakika içerisinde de gelebilir, 24 saat sonra da gelebilir, "0-24 saat" ortalama bir süredir bu süre aldığınız pakete göre değişmektedir, sistem yoğunluğu platform güncellemesi gibi durumlarda 72 saate kadar uzayabilmektedir.

10.2. Dijital hizmet siparişleri 72 saat içerisinde tamamlanmadı ve bu süre bitiminde SATICI teknik aksaklık veya tedarik sorunlarından ötürü hizmeti sağlayamıyor ise size ulaşacaktır, bu durumda tercihinize bağlı olarak farklı bir hizmet seçebilir veya tam ücret iadesi isteyebilirsiniz.

10.3. Sipariş verirken mail ve telefon numarası vb. bilgileriniz doğru girilmelidir, iade veya teslimat durumlarında yanlış girilen bilgiler sebebiyle; SATICI'nın hiçbir şekilde size ulaşamaması durumunda SATICI sorumluluk kabul etmemektedir.

10.4. Sözleşme konusu her bir ürün, en fazla 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile online ortamda teslim edilir, bu sürenin aşılması durumunda, ALICI sözleşmeyi iptal edebilir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır, parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, değeri 3.000,00 (üç bin)TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır, İşbu sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

13. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır, sipariş formunda bulunan "müşteri sözleşmesi" bölümüne onaylamadan sipariş vermek mümkün değildir, müşteri sipariş vermesi ve ödeme yapabilmesi için bu bölümü onaylaması gerekmektedir, ALICI bu bölümü onaylayarak işbu sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini onaylar, SATICI siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:
ALICI:

TARİH: