GENEL

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında ve aşağıda belirtilen tüm hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)
B.‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

ALICI'lar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Dijital ürünlerde ürün sevkiyat masrafı bulunmadığı ve çevrimiçi teslimat yapıldığından ALICI veya SATICI kargo gönderimiyle yükümlü değildir, fiziksel ürünlerde siparişe göre değişmektedir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa çevrimiçi olarak teslim edilir, bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

Ürün teslim edildikten sonra, ALICI'nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise iletişim bilgilerini doğru girdiği taktirde; durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2-3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; eksik, yetersiz veya tabir edilenden farklı ise teslim almayacaktır, teslim alınan mal/hizmetin doğru ve sorunsuz ürün olduğu kabul edilecektir.

ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır, cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır, ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ

ALICI; mesafeli sözleşmenin "mal satışına ilişkin olması" durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla cayma hakkını kullanabilir, hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜNVAN: MEDYAKUL
Telefon: +90 534 547 7150
Eposta: info@medyakul.com

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde olması şarttır. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür, cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

İADE KOŞULLARI

Dijital ürünlerde sipariş verilip ödeme yapıldığı andan itibaren dijital ürünlerde ortalama teslimat süresi 0-24 saat arasındadır, özetle siparişiniz hesabınıza 1 dakika içerisinde de gelebilir, 24 saat sonra da gelebilir, "0-24 saat" ortalama bir süredir bu süre aldığınız pakete göre değişmektedir, sistem yoğunluğu platform güncellemesi gibi durumlarda 72 saate kadar uzayabilmektedir.

Dijital hizmet siparişleri 72 saat içerisinde tamamlanmadı ve bu süre bitiminde SATICI teknik aksaklık veya tedarik sorunlarından ötürü hizmeti sağlayamıyor ise size ulaşacaktır, bu durumda tercihinize bağlı olarak farklı bir hizmet seçebilir veya tam ücret iadesi isteyebilirsiniz.

Sipariş verirken mail ve telefon numarası vb. bilgileriniz doğru girilmelidir, iade veya teslimat durumlarında yanlış girilen bilgiler sebebiyle; SATICI'nın hiçbir şekilde size ulaşamaması durumunda SATICI sorumluluk kabul etmemektedir.

Sözleşme konusu her bir ürün, en fazla 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile online ortamda teslim edilir, bu sürenin aşılması durumunda, ALICI sözleşmeyi iptal edebilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, dijital içerik, yazılım programlarının, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir, ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Fiziksel ürünler kişiye özel baskı ve tasarım biçiminde üretildiği için "kişiselleştirilmiş ürünler ve özelleştirme yapılan ürünler" kategorisine girmektedir, bu tür ürünlerin iadesi sağlanamamaktadır.

ALICI'nın internet sitesi üzerinden alınan ürünler hizmet ürünleri veya sipariş üzerine kişiselleştirilmiş baskı ürünleridir, bu ürünlerin iptali ve cayma hakkı mümkün değildir, ürünler siparişe özel oluşturulup tek kullanımlık ürünlerdir, geri alınamaz ve sonradan farklı bir müşteriye satılamazlar, bu ürünlerin iptali ve cayma hakkı bulunmamaktadır, ALICI bu bilgileri okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

ÖDEME VE TESLİMAT

Ödemelerinizi banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yöntemleriyle sitemizin ödeme sayfasında yer alan veya canlı destek elemanlarımız tarafından size bildirilen hesaplarımızdan (TL) herhangi birine veya çevrimiçi diğer ödeme yöntemleriyle yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınıza çevrimiçi tek ödeme ya da çevrimiçi taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz, çevrimiçi ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

*Kullanmakta olduğunuz bu web sitesi üzerinden elektronik ortamda bir ürün sipariş verdiğiniz takdirde, site içerisinde yer alan iade politikası, hizmet şartları, gizlilik politikası ve mesafeli satış sözleşmesi sayfalarını kabul etmiş sayılırsınız.